Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

1826 4f92 390

May 21 2017

May 12 2017

1154 871c 390

April 28 2017

1962 3eb6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
4586 4189 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
7795 7a85 390
Reposted fromdusix dusix viaSkydelan Skydelan
8849 2e7f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
5668 2e0a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaSkydelan Skydelan

March 30 2017

March 17 2017

Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaSkydelan Skydelan
0903 b8fa 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaSkydelan Skydelan
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaunmadebeds unmadebeds

February 19 2017

W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaSkydelan Skydelan
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaSkydelan Skydelan
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaSkydelan Skydelan
0811 4e7b 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Tadeusz Kownicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl