Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

platoniczna miłość

September 27 2018

9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viaunmadebeds unmadebeds

August 17 2018

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Obyś przestał mi się śnić.
— MMXV

July 04 2018

5656 6249 390
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Reposted frombluuu bluuu viawolalabym wolalabym
7924 e9f2 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viawolalabym wolalabym

June 24 2018

Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
4777 f514 390
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

April 24 2018

3638 bbed 390
Reposted fromLuna- Luna- viaSkydelan Skydelan

February 03 2018

8456 aa75 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?

January 06 2018

October 29 2017

Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viawolalabym wolalabym
2026 1b18 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSkydelan Skydelan
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl